uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland
akerbouw 

Bouwteam

Werken in een bouwteam

Akerbouw b.v. werkt veel in bouwteamverband. Vanaf het eerste initiatief zijn wij graag uw gesprekspartner bij het tot stand brengen van uw plannen.

Na een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek werken wij uw programma van eisen uit. Op onze eigen tekenafdeling kunnen wij een eerste ontwerp maken, om vervolgens een kostenraming voor u te bepalen.

Ook kunnen wij u begeleiden bij de keuze van een architect die het beste aansluit op uw specifieke bouwbehoefte.

Zijn schetsontwerp vormt in dat geval de basis voor onze kostenraming.

Ligt de kostenraming binnen uw begroting en geven het bestemmingsplan en de welstandscommissie geen belemmeringen voor uw plannen dan gaan wij over tot het maken van een technische omschrijving en een vast overeen te komen prijs.

Deze werkwijze heeft als voordeel dat er reeds in de ontwerpfase alternatieven besproken kunnen worden en onze specifieke kennis met betrekking tot het bouwen benut kan worden in het voortraject.